Persoonsgebonden.

 

De APKtoets software is persoonsgebonden en uitsluitend bedoeld voor gebruik door degene op wiens naam de bestelling/inlogcode staat. De software mag niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De vragen en antwoorden op de Elearn-Academy websites zijn het intellectuele eigendom van Elearn-Academy of indien anders vermeld. Niets van de software of inhoud of website mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elearn-Academy (APKtoets) in enige vorm worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.

 

Examengarantie.

 

APKtoets wordt geleverd met examengarantie, dat wil zeggen dat mocht u niet slagen voor uw APK-keurmeester- / bevoegdheidsverlenging-examen u binnen 2 weken na afloop van uw examen het aankoopbedrag van de APKtoets minus administratiekosten retour ontvangt. U dient dan wel alle toetsen/oefeningen met een goed reslutaat te hebben afgesloten. Resultaten worden maximaal 90 dagen bewaard. Alleen de aanvragen die binnen 2 weken na het examen met de examenuitslag bij ons zijn binnengekomen worden in behandeling genomen.

 

Geldigheidsduurwerking.

 

De geldigheid en werking van de APKtoets loopt af op de dag van het examen. De geldigheidsduur van de inlogcode is maximaal 2 maanden. Na deze periode werkt de inlogcode/software niet meer.

 

Delen van gegevens.

 

Elearn-academy hecht veel waarde aan de relatie met de gebruiker en we zullen deze relatie niet schenden door de verkoop of het delen van uw persoonsgegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als gebruikersgegevens voor onderzoeksdoeleinden worden gedeeld met derden, dan wordt dit alleen toegestaan in een geanonimiseerd formaat. In dit formaat is het niet mogelijk om vanuit de data gebruikers van APKtoets te identificeren.

 

Voor scholen en als groep aangemelde personen, hanteren wij de regels zoals die door de school of het bedrijf zijn voorgeschreven. Gebruikers worden hierover geïnformeerd.

 

Indien misbruik wordt geconstateerd, volgt direct uitsluiting van de APKtoets.